Dasar Privasi

( Last updated on: 10/10/2022 )

Notis Privasi & Perlindungan Cardekho SEA

“Di Cardekho SEA, kami menghargai pelanggan kami dan komited untuk melindungi privasi anda, serta melindungi maklumat yang kami terima dan kekalkan tentang anda. Kami hanya berkongsinya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Notis ini akan membantu anda memahami maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya, dan cara kami mengekalkan privasi anda serta keselamatan maklumat peribadi tentang anda”

Maklumat yang kami Kumpul

“Kami mengumpul maklumat Anda semasa penggunaan Platform Anda atau apabila Anda menggunakan mana-mana produk atau perkhidmatan yang tersedia pada atau melalui Platform, sama ada sebagai pengguna berdaftar atau sebaliknya apabila anda melawat mana-mana halaman laman web kami yang lain atau aplikasi mudah alih.

  Maklumat yang dikumpul mungkin terdiri daripada:

 1. Maklumat Peribadi Anda:Nama penuh anda, umur, alamat, id e-mel, nombor telefon, tarikh lahir, jantina, maklumat kewangan, sebarang data atau maklumat peribadi sensitif lain dan lain-lain. Kami mengumpul Maklumat Peribadi Anda apabila Anda membuat akaun di Platform Kami atau mengisi borang atau menjawab tinjauan.
 2. Maklumat Bukan Peribadi anda:

  a) Maklumat Kenderaan : Butiran Pendaftaran Kenderaan, Pengilang Kenderaan, Model Kenderaan, Warna Kenderaan, Transmisi Kenderaan, Saiz Enjin Kenderaan, Imej Contoh Kenderaan, Insurans Kenderaan, Bacaan Odometer kenderaan, Bilangan pemilik terdahulu, Keadaan fizikal kenderaan dan sejarah kemalangan , Pembiayaan kenderaan termasuk sebarang Pinjaman Berkaitan dan/atau Lien lain, Butiran penglibatan kenderaan dalam prosiding mahkamah/penyiasatan dan sebarang dan semua maklumat lain berkenaan dengan identiti dan keadaan kenderaan.

  b) Penggunaan : Cara Anda menggunakan Platform Kami, seperti jenis kandungan yang anda lihat atau terlibat, ciri yang Anda gunakan, carian & hasil carian anda, maklumat penyemakan imbas anda, tindakan yang Anda ambil dan masa, kekerapan dan tempoh anda aktiviti.

  c) Maklumat Peranti: Maklumat tentang komputer, mudah alih, komputer riba, tablet atau mana-mana peranti elektronik lain yang didayakan internet (“Peranti”) yang anda gunakan untuk mengakses Platform. Ini mungkin termasuk maklumat masa nyata tentang lokasi geografi Peranti Anda seperti yang dibenarkan oleh Anda, sambungan internet, alamat IP Anda, sistem pengendalian, platform, maklumat penyemakan imbas, Jenis Peranti, ID Peranti, maklumat rangkaian, metadata dan maklumat lain yang berkaitan dengan yang lain. fail yang disimpan pada Peranti Anda, URL terakhir yang dilawati, sejarah carian tapak web anda.

  d) Keutamaan: Keutamaan dan tetapan anda seperti lokasi geografi, zon waktu dan bahasa.

  e) Maklumat daripada pihak ketiga: Kami mungkin mengumpul, memproses dan menyimpan ID pengguna Anda yang dikaitkan dengan mana-mana akaun media sosial (seperti akaun Facebook dan Google anda) yang Anda gunakan untuk melog masuk ke Platform atau berhubung dengan atau menggunakan produk atau perkhidmatan . Apabila Anda melog masuk ke akaun Anda dengan maklumat akaun media sosial Anda, atau sebaliknya menyambung ke akaun media sosial Anda dengan Produk atau Perkhidmatan, Anda bersetuju dengan pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan Kami, menurut Dasar Privasi ini, maklumat yang Anda sediakan kepada Kami melalui antara muka media sosial. Ini boleh termasuk, tanpa had, apa-apa maklumat yang Anda telah umumkan melalui akaun media sosial Anda, maklumat yang dikongsi oleh perkhidmatan media sosial dengan Kami, atau maklumat yang didedahkan semasa proses log masuk. Sila lihat dasar privasi dan pusat bantuan pembekal media sosial anda untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara mereka berkongsi maklumat apabila Anda memilih untuk menyambungkan akaun Anda.

  Kami juga boleh mendapatkan maklumat tentang Anda daripada pihak ketiga seperti rakan kongsi, pemasar, laman web pihak ketiga dan penyelidik dan menggabungkan maklumat tersebut dengan maklumat yang Kami kumpulkan daripada atau tentang Anda.

  Kami mungkin menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk menyiarkan iklan bagi pihak CardekhosSEA di seluruh internet dan kadangkala di Platform. Mereka mungkin mengumpul maklumat tentang lawatan Anda ke Platform, dan interaksi Anda dengan produk dan perkhidmatan di Platform.

  f) Kuki dan Alat Elektronik lain: Kami mungkin menggunakan kuki, tag piksel, suar web, ID peranti mudah alih dan fail atau teknologi serupa untuk mengumpul dan menyimpan maklumat berkenaan dengan penggunaan Platform oleh Anda. Anda boleh memadam atau memilih untuk melumpuhkan/sekat kuki ini melalui tetapan Peranti/pelayar Anda. Anda boleh mengkonfigurasi penyemak imbas Anda untuk memaklumkan Anda apabila kami cuba menghantar kuki kepada Anda dengan pilihan untuk menerima atau menolak kuki tersebut. Jika Anda telah mematikan kuki, Anda mungkin dihalang daripada menggunakan ciri tertentu Platform dan ini mungkin mengganggu fungsi Platform tertentu.”

Komunikasi

“Kami mungkin menghubungi Anda melalui e-mel, telefon mudah alih, notis yang disiarkan di Platform Kami dan cara lain termasuk tetapi tidak terhad kepada mesej teks dan pemberitahuan tolak. Kami mungkin menghantar mesej atau e-mel kepada Anda tentang ketersediaan produk dan perkhidmatan Kami, pemberitahuan, mesej promosi, keselamatan atau isu berkaitan perkhidmatan lain. Anda boleh menukar pilihan komunikasi Anda pada bila-bila masa”

Tujuan Pengumpulan, Penyimpanan, Pemprosesan Maklumat Anda

“Cardekho SEA mengumpul Maklumat Anda semata-mata untuk tujuan memberikan anda produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan fungsi atau aktiviti Cardekho SEA yang termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut (“Tujuan”):

Untuk memaklumkan Anda tentang pelbagai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di Platform Kami dan memberikan sokongan pelanggan kepada Anda.

Untuk menangani pertanyaan Anda dan menyelesaikan kebimbangan anda berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang Anda cari.

Untuk menghantar tinjauan dan komunikasi pemasaran kepada Anda atau memudahkan pelbagai program dan inisiatif yang dilancarkan sama ada oleh Kami atau pihak ketiga yang Kami percaya mungkin menarik minat Anda.

Untuk memudahkan penggunaan Platform Anda (ciri yang Anda suka, cara Anda menggunakan, dsb.) dan menambah baik produk atau perkhidmatan Kami, atau mana-mana kandungan lain pada Platform (seperti dengan memperibadikan kandungan mengikut minat anda), proses dan selesaikan transaksi anda , dan buat tawaran istimewa.

Untuk menyemak prestasi Platform, diagnosis masalah teknikal dan lakukan analisis data untuk menjadikan pengalaman Anda lebih baik.

Untuk melindungi integriti Platform Kami.

Untuk memberitahu Anda tentang perubahan dalam mana-mana terma dan syarat Polisi Privasi ini atau Syarat Penggunaan mana-mana Platform Cardekho SEA.

Untuk melaksanakan amalan keselamatan maklumat, untuk menentukan sebarang pelanggaran keselamatan, bahan cemar atau virus komputer, untuk menyiasat/mencegah/mengambil tindakan terhadap aktiviti yang menyalahi undang-undang dan penipuan yang disyaki.

Untuk memastikan Anda dimaklumkan tentang berita, acara dan idea mengenai pilihan Anda dan membantu Anda meningkatkan pengetahuan dan kemahiran Anda tentang kandungan pilihan.

Untuk melaksanakan kewajipan Kami dan menguatkuasakan hak Kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat antara Anda dan Kami.

Untuk membolehkan Anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif yang ditawarkan melalui Platform Kami.

Untuk menghubungi Anda tentang produk dan perkhidmatan Kami sendiri dan pihak ketiga yang mungkin menarik minat Anda. Jika Anda tidak mahu Kami menggunakan Maklumat Anda dengan cara ini, sila tandai kotak yang berkaitan yang terletak pada borang di mana Kami mengumpul data Anda dan/atau melaraskan pilihan pengguna Anda dalam profil akaun Anda.

Untuk menghasilkan dan berkongsi cerapan dan statistik agregat yang tidak mengenal pasti Anda.

Untuk membolehkan Kami secara bebas atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memaparkan kepada Anda iklan yang disesuaikan yang berkaitan dengan Anda.

Untuk membolehkan Kami memaparkan iklan kepada khalayak sasaran pengiklan/pembekal perkhidmatan kami. Walaupun Kami tidak mendedahkan Maklumat Peribadi Anda untuk tujuan ini tanpa kebenaran Anda, jika Anda mengklik atau sebaliknya berinteraksi dengan iklan, pengiklan mungkin menganggap bahawa Anda memenuhi kriteria sasarannya.

Untuk membantu pengiklan dan rakan kongsi lain mengukur keberkesanan dan pengedaran iklan dan perkhidmatan mereka, dan memahami jenis orang yang menggunakan perkhidmatan mereka dan cara orang berinteraksi dengan tapak web, apl dan perkhidmatan mereka.

Dalam sebarang cara lain Kami mungkin menerangkan apabila Anda memberikan Maklumat itu.”

Berkongsi Maklumat dengan Syarikat gabungan

“Kami mungkin mendedahkan kepada syarikat gabungan kami semua maklumat yang kami kumpulkan tentang anda seperti yang diterangkan di atas. Syarikat gabungan kami boleh menjadi aktiviti promosi, penyedia perkhidmatan kewangan seperti syarikat pemajakan, syarikat insurans dan syarikat pemprosesan pembayaran dan syarikat bukan kewangan seperti kemudahan pembaikan automotif dan syarikat pemprosesan data. Perkongsian ini membenarkan kami memberikan perkhidmatan yang unggul kepada anda, menyediakan rangkaian produk yang lebih luas, dan mengendalikan perniagaan kami dengan lebih berkesan. Kami tidak berkongsi maklumat dengan pihak ketiga yang tidak berkaitan. Di mana ia terpakai, kami menyimpan had dan sekatan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk berkongsi jenis maklumat tertentu dengan ahli gabungan kami.

Google, sebagai vendor pihak ketiga, menggunakan kuki untuk menyiarkan iklan di tapak anda.

Penggunaan kuki DART oleh Google membolehkannya menyiarkan iklan kepada pengguna anda berdasarkan lawatan mereka ke tapak anda dan tapak lain di Internet.

Pengguna boleh menarik diri daripada penggunaan kuki DART dengan melawati iklan Google dan dasar privasi rangkaian kandungan”

Pautan Pihak Ketiga:

Dijelaskan bahawa semasa penggunaan Anda ke Platform Kami, Anda mungkin melihat pautan ke tapak web / iklan / perkhidmatan komunikasi elektronik pihak ketiga, yang disediakan oleh pihak ketiga. Memandangkan operasi pihak ketiga tidak berada di bawah kawalan Cardekho SEA, oleh itu Cardekho SEA tidak membuat sebarang pengendorsan / jaminan terhadap mana-mana perkhidmatan atau produk yang ditawarkan melalui laman web pihak ketiga atau membuat sebarang representasi yang berkaitan dengan mana-mana dasar privasi atau dasar lain pihak ketiga tersebut pesta. Sebarang penggunaan laman web pihak ketiga sedemikian atau menggunakan mana-mana perkhidmatan atau produk melalui pihak ketiga adalah atas risiko Anda dan Cardekho SEA tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan / kerosakan atau sebaliknya. Adalah disyorkan agar anda menyemak dasar privasi tapak web pihak ketiga tersebut sebelum menggunakan tapak web tersebut.

Langkah Keselamatan:

“Cardekho SEA mengambil perhatian sepenuhnya untuk melindungi Maklumat Anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan atau pengubahan yang tidak dibenarkan. Kami mengambil langkah dan langkah keselamatan yang sewajarnya untuk melindungi Maklumat Anda dan memastikan Maklumat Anda dilindungi seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Untuk tujuan ini kami menerima pakai amalan dan prosedur keselamatan yang munasabah, selaras dengan piawaian industri, untuk memasukkan, kawalan keselamatan teknikal, operasi, pengurusan dan fizikal untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan semasa ia berada di bawah kawalan kami.

Walaupun Kami melindungi maklumat Peribadi Anda mengikut piawaian industri, Anda mengakui bahawa internet atau rangkaian komputer tidak selamat sepenuhnya dan bahawa Kami tidak boleh memberikan sebarang jaminan mutlak berkenaan keselamatan maklumat Peribadi Anda. Oleh itu Anda mengakui bahawa Anda tidak akan bertanggungjawab Cardekho SEA dalam apa cara sekalipun untuk kehilangan Maklumat Anda, atau apa-apa data lain, yang Anda kongsikan dengan Kami atau yang Kami miliki dengan Kami jika kerugian tersebut atau apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh Anda kerana Force Majeure peristiwa. Anda selanjutnya mengakui bahawa sebarang maklumat (termasuk maklumat peribadi anda) yang dihantar kepada Kami atau daripada penggunaan Platform oleh Anda adalah atas risiko Anda sendiri.

Dijelaskan bahawa peristiwa Force Majeure termasuk sebarang kejadian yang berada di luar kawalan munasabah Cardekho SEA yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada sabotaj, kebakaran, banjir, letupan, perbuatan Tuhan, kekecohan awam, mogok atau apa-apa jenis tindakan industri, rusuhan, pemberontakan, perang, tindakan kerajaan, penggodaman komputer, akses tanpa kebenaran kepada komputer, sistem komputer atau rangkaian komputer, ranap komputer, pelanggaran keselamatan dan penyulitan.

Pilihan Anda untuk Mengawal Maklumat Peribadi Anda

“Tukar atau Betulkan: Kami mengambil semua usaha untuk mengemas kini rekod Kami dengan maklumat terkini seperti yang Anda berikan, namun jika anda melihat sebarang percanggahan dalam Maklumat Peribadi Anda, Anda boleh mengedit beberapa Maklumat Peribadi Anda atau menghubungi Kami untuk mengemas kini Maklumat Anda dengan Kami.

Bantah, atau Had atau Hadkan, Penggunaan: Anda boleh meminta Kami berhenti menggunakan atau mengehadkan penggunaan Kami (sebahagian atau penuh) Maklumat Peribadi Anda (dahulu, sedia ada atau akan datang).

Pemadaman: Anda boleh meminta Kami memadam atau memadam (sebahagian atau penuh) Maklumat Peribadi Anda (dahulu, sedia ada atau akan datang).

Hak untuk Mengakses: Anda boleh meminta Kami untuk mendapatkan salinan Maklumat Peribadi Anda.

Tarik balik Persetujuan/Pilih Keluar: Pada bila-bila masa, anda boleh menarik balik persetujuan yang telah Anda berikan kepada Kami dengan pergi ke tetapan akaun anda, jika anda mempunyai akaun dengan kami atau sebaliknya anda boleh meminta Penarikan balik persetujuan anda dengan menulis e-mel kepada kami . Kami hanya akan mengumpul dan memproses Maklumat Peribadi tentang Anda di mana Kami mempunyai pangkalan yang sah. Asas yang sah termasuk persetujuan (jika Anda telah memberikan persetujuan), kontrak (di mana pemprosesan diperlukan untuk melaksanakan kontrak dengan Anda (cth. untuk menghantar produk atau perkhidmatan yang anda minta)) dan "kepentingan yang sah". Di mana Kami bergantung pada persetujuan Anda untuk memproses Maklumat Peribadi, anda mempunyai hak untuk menarik balik atau menolak persetujuan Anda pada bila-bila masa dan di mana kami bergantung pada kepentingan yang sah, anda mempunyai hak untuk membantah.

Anda juga boleh menghubungi Kami menggunakan maklumat hubungan di bawah, dan Kami akan mempertimbangkan permintaan Anda mengikut undang-undang yang berkenaan.

Kesan Ketiadaan Penyediaan Data Peribadi

Walaupun memberikan maklumat Data Peribadi adalah secara sukarela tetapi sila ambil perhatian bahawa sekiranya Data Peribadi yang mencukupi tidak dibekalkan, atau tidak memuaskan kepada CardekhoSEA maka permohonan atau permintaan anda kepada CardekhoSEA mungkin tidak diterima atau diambil tindakan atau permintaan anda untuk menyemak imbas beberapa maklumat mengenai Laman Web CardekhoSEA mungkin dinafikan atau CardekhoSEA tidak akan dapat menyediakan rangkaian penuh manfaat dan/atau perkhidmatan dan/atau melaksanakan kewajipannya di bawah sebarang kontrak berpotensi atau sedia ada dengan anda.

Pemindahan Data Peribadi

Disebabkan sifat global perniagaan CardekhoSEA, CardekhoSEA boleh memindahkan Data Peribadi anda kepada ahli CardekhoSEA yang lain (yang mungkin berada di negara lain) atau kepada mana-mana pihak yang berada di negara lain (termasuk negara yang mempunyai rejim perlindungan data yang berbeza daripada yang sedia ada. ditemui di negara tempat anda berpangkalan). Sebarang Data Peribadi yang dipindahkan hendaklah digunakan untuk tujuan seperti yang dinyatakan di atas dan didedahkan kepada pihak yang dinyatakan di atas.

Kebenaran

“Anda juga mengakui bahawa semua maklumat yang diberikan oleh Anda adalah di luar kehendak bebas Anda dan mematuhi undang-undang yang terpakai di wilayah Anda. Jika Kami mendapati bahawa mana-mana Maklumat Anda tidak mematuhi terma dan syarat serta dasar Privasi, Cardekho SEA berhak untuk mengalih keluar maklumat tidak patuh anda daripada sistemnya. Selanjutnya, bergantung pada keseriusan ketidakpatuhan itu, Kami mungkin memilih untuk menghentikan sebahagian atau semua perkhidmatan yang kami berikan kepada Anda.”

Hak privasi/perlindungan data Kesatuan Eropah (EU).

“Peraturan Perlindungan Data Am EU (GDPR) telah menyediakan hak di bawah kepada penduduk EU:

Hak untuk mendapatkan maklumat - termasuk butiran hubungan kepada DPO, tujuan untuk memproses Maklumat Peribadi dan hak individu.
Hak untuk mengakses Maklumat Peribadi yang diproses.
Hak untuk memadam ("Hak untuk dilupakan").
Hak untuk pembetulan.
Hak untuk sekatan pemprosesan.
Hak untuk mudah alih data Maklumat Peribadi yang dibekalkan kepada Kami oleh pemastautin EU.
Hak untuk membantah (memilih keluar) untuk memproses (melainkan sebaliknya Kami mempunyai alasan sah yang menarik).

Penduduk EU boleh menggunakan hak ini dengan menghubungi kami di maklumat yang diberikan dalam bahagian HUBUNGI KAMI dengan keperluan khusus.