New Lori with Search Options in Malaysia

Sorting :

8 New Lori with Search Options in Malaysia

 • Fuso FJ1828R
  Fuso FJ1828R
  RM 249,000 Dengan arahan Kuala Lumpur
  Harga Fuso FJ1828R 2 Variants
 • Fuso FN62FM
  Fuso FN62FM
  RM 303,800 Harga OTR Kuala Lumpur
  Harga FN62FM 1 Variant
 • Fuso FM65FN
  Fuso FM65FN
  RM 229,100 Harga OTR Kuala Lumpur
  Harga FM65FN 1 Variant
 • Fuso FM65FJ
  Fuso FM65FJ
  RM 217,700 Harga OTR Kuala Lumpur
  Harga FM65FJ 1 Variant
 • Fuso FG83PE
  Fuso FG83PE Harga Akan datang 1 Variant
 • Fuso FE71PB
  Fuso FE71PB
  RM 94,800 Harga OTR Kuala Lumpur
  Harga FE71PB 1 Variant
 • Fuso FE85PG
  Fuso FE85PG
  RM 114,900 Harga OTR Kuala Lumpur
  Harga FE85PG 1 Variant
 • Fuso FE85PE
  Fuso FE85PE
  RM 110,000 Harga OTR Kuala Lumpur
  Harga FE85PE 1 Variant
 • Lori Diesel Populer

  Lori Diesel Populer
 • Brands Similar To Fuso Malaysia